attributes trong JavaScript và cách lấy danh sách thuộc tính của Element | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

attributes trong JavaScript và cách lấy danh sách thuộc tính của Element

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng attributes trong JavaScript. Bạn sẽ biết cách sử dụng thuộc tính attributes để lấy danh sách thuộc tính đã được thiết lập của một Element sau bài học này.

attributes trong JavaScript

attributes trong JavaScript là một thuộc tính của Element Object, có tác dụng lấy danh sách thuộc tính đã được thiết lập của một Element.

Cú pháp sử dụng attributes trong JavaScript để lấy danh sách thuộc tính của Element như sau:

element.attributes()

Giá trị trả về của thuộc tính attributes sẽ là một NamedNodeMap Object chứa các Attr Object, với mỗi Attr Object là một cặp tên và giá trị của thuộc tính đã được thiết lập trong Element.

Cách dùng attributes để lấy toàn bộ thuộc tính đã được thiết lập trong Element khá giống với phương thức getAttributeNames trong JavaScript, tuy nhiên kết quả trả về của phương pháp dùng attributes sẽ là một NamedNodeMap Object chứ không phải là một mảng, do vậy chúng ta không thể dùng các thao tác thông thường với mảng để xử lý kết quả trả về được.

Ví dụ, chúng ta có thể lấy danh sách tên thuộc tính được thiết lập và in lần lượt tên cũng như giá trị của chúng ra màn hình console bằng cách dùng attributes như sau:

let element = document.getElementById('abc');

// Lấy danh sách thuộc tính đã được thiết lập dưới dạng NamedNodeMap
let attrs = element.attributes;

// In lần lượt các Attr chứa tên và giá trị thuộc tính
for(let i = 0 ; i < attrs.length ; i++) {
// Lấy và in tên thuộc tính
console.log('Tên thuộc tính:' + attrs.item(i).name);

// Lấy và in giá trị thuộc tính
console.log('Giá trị thuộc tính:' + attrs.item(i).value);
}

Mã mẫu lấy danh sách thuộc tính của Element bằng attributes

Hãy cùng xem cách dùng attributes để lấy danh sách danh sách thuộc tính của Element như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng getAttribute </title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>

<div id="box">
<a href="http://www.example.com/">Website</a>
<p class ="name">Shop mẹ và bé</p>
</div>

<button onClick="getElements();">Lấy toàn bộ thuộc tính</button>

<script>
function getElements(){
let element = document.getElementById('box');
let attrs = element.children[0].attributes;
for(let i = 0 ; i < attrs.length ; i++) {
console.log('Tên thuộc tính:' + attrs.item(i).name);
console.log('Giá trị thuộc tính:' + attrs.item(i).value);
}
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML ở trên, sau khi click vào nút thì Element con đầu tiên của Element có thuộc tính id="box" sẽ được lấy thông qua thuộc tính getElementById. Sau đó bằng cách dùng thuộc tính attributes, chúng ta lấy dang sách thuộc tính của Element này dưới dạng NamedNodeMap, và dùng vòng lặp for để truy cập và in ra màn hình console tên và giá trị tương ứng được lưu trong các Attr.

attributes trong JavaScript.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng attributes trong JavaScript để lấy danh sách danh sách thuộc tính của một Element rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/dom-trong-javascript/attributes-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.