Lấy giá trị bảng chọn màu color picker bằng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy giá trị bảng chọn màu color picker bằng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách lấy giá trị color picker bằng JavaScript. color picker hay còn gọi là bảng chọn màu, được tạo bởi thuộc tính type color trong thẻ input trong HTML, và bạn sẽ biết cách lấy và đặt giá trị color picker bằng JavaScript sau bài học này.

Tạo bảng chọn màu color picker trong HTML

Để tạo bảng chọn màu color picker trong HTML, chúng ta sử dụng tới thẻ input với thuộc tính type có giá trị bằng color như sau:

<input type="color">

Khi click vào bảng chọn màu color picker, một bảng chọn màu giúp người dùng chọn và chỉ định màu sắc sẽ hiện ra:
Tạo bảng chọn màu color picker trong HTML

Mặc định thì bảng chọn màu color picker sẽ có màu đen. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thay đổi màu mặc định này bằng cách chỉ định giá trị cho thuộc tính value như sau:

<input type="color" value="#0000FF">

Chúng ta cũng có thể sử dụng kèm thẻ label để hiển thị dòng ký tự phía trước bảng chọn màu color picker như sau:

<label>Chọn màu sắc <input type="color"></label>

Lấy giá trị color picker bằng JavaScript

Để lấy giá trị bảng chọn màu color picker bằng JavaScript, chúng ta sử dụng tới thuộc tính value của HTMLInputElement Object, là đối tượng đại diên cho input Element với cú pháp sau đây:

element.value

Trong đó element là Element chỉ đến color picker được lấy từ trong DOM thông qua một số phương thức, ví dụ như getelementbyid chẳng hạn.

Ví dụ, để lấy giá trị color picker có id = "mycolor", chúng ta viết như sau:

let element = document.getElementById('mycolor');
console.log(element.value);

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chỉ định giá trị cho bảng chọn màu color picker trong Javascript sau khi lấy Element chỉ đến bảng color picker đó như sau:

let element = document.getElementById('mycolor');
element.value = '#FF0000';;

Sau đây hãy cùng xem demo lấy giá trị color picker JavaScript với mã HTML dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Sample</p>

<div>
<label><input type="color" id="colorBox">Chọn màu sắc</label>
</div>

<div>
<input type="button" value="Check" id="checkButton">
</div>

<script>
function butotnClick(){
console.log('Màu đang chọn là màu: ' + colorBox.value );
}

let colorBox = document.getElementById('colorBox');
colorBox.value = "#F0F0F0";

let checkButton = document.getElementById('checkButton');
checkButton.addEventListener('click', butotnClick);
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo ra một bảng chọn màu color picker, với màu ban đầu được chỉ định bởi colorBox.value = "#F0F0F0".

Lấy giá trị color picker bằng JavaScript

Bạn có thể click để mở bảng chọn màu, và chọn một màu sắc bạn thích. Sau đó click vào nút check để lấy giá trị hiện tại của màu được chọn như sau:

Lấy giá trị color picker bằng JavaScript

Bắt sự kiện color picker trong JavaScript

Khi chúng ta chọn một màu nào đó trong bảng chọn màu color picker, sự kiện change sẽ xảy ra.

Do vậy, chúng ta có thể bắt sự kiện này để xử lý color picker bằng JavaScript như sau:

<input type="color" id="mycolor">

<script>
function inputChange(){
// Các xử lý khi sự kiện change xảy ra.
}

let element = document.getElementById('mycolor');
element.addEventListener('change', inputChange);
</script>dEventListener('change', inputChange);

Sau đây hãy cùng xem demo về cách bắt sự kiện color picker trong JavaScript. Chúng ta sẽ thay đổi backgroud và màu chữ của thẻ HTML bằng Javascript như ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
<style>
#outer{
margin-top:20px;
padding:50px;
width:300px;
background:#00F000;
color:#000000;
text-align:center;
font-size:30px;
font-weight:bold;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Sample</p>

<div>
<label><input type="color" id="colorBack">Màu nền</label>
<label><input type="color" id="colorFore">Màu chữ</label>
</div>

<div id="outer">
Hello, JavaScript
</div>

<script>
let outer = document.getElementById('outer');

let colorBack = document.getElementById('colorBack');
colorBack.value = "#00F000";
colorBack.addEventListener('change', function(){
outer.style.background = this.value;
});

let colorFore = document.getElementById('colorFore');
colorFore.value = "#000000";
colorFore.addEventListener('change', function(){
outer.style.color = this.value;
});
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo ra một box văn bản, với màu background và màu chữ ban đầu:

Lấy giá trị color picker bằng JavaScript

Với 2 nút thay đổi màu chữ và màu nền, mỗi khi bạn chọn một màu nào đó trong bảng màu, sự kiện change sẽ xảy ra giúp chúng ta xử lý và thay đổi màu tương ứng như sau:

Lấy giá trị color picker bằng JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy giá trị color picker JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/form-trong-javascript/color-picker-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.