Tải lại trang bằng JavaScript (location.reload) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tải lại trang bằng JavaScript (location.reload)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tải lại trang bằng JavaScript. Bạn sẽ biết cách sử dụng thuộc tính location.reload để load lại trang bằng JavaScript sau bài học này.

location.reload trong JavaScript là gì

location.reload trong JavaScript là một phương thức của window.location Object, có tác dụng tải (load) lại trang hiện tại.

Cú pháp của location.reload để tải lại trang như sau:

location.reload()

Với việc tải lại trang bằng location.reload, trang web được tải lại sẽ không được thêm vào lịch sử truy cập, mà chỉ có nội dung hiện tại của nó được tải lại mà thôi.

Tải lại trang bằng location.reload trong JavaScript phương thức location.reload với mã HTML sau đây:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<h1>Sample</h1>

<p id="msg">Ví dụ tải lại trang</p>

<input type="button" value="reload" id="btnReload">

<script>
let d = new Date();
let element = document.getElementById('msg');
element.insertAdjacentHTML('afterend', '<p>' + d.toTimeString() + '</p>');

let btnReload = document.getElementById('btnReload');
btnReload.addEventListener('click', function(){
location.reload();
});
</script>

</body>
</html>

Với mã HTML trên, sau khi click vào nút reload thì nội dung trang sẽ được tải lại, và thông tin về thời gian hiện tại cũng sẽ được làm mới như sau:

location.reload trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách Tải lại trang bằng JavaScript bằng location.reload rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/javascript-va-browser/tai-lai-trang-bang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.