Tách mảng âm dương trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tách mảng âm dương trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tách mảng âm dương trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách viết một chương trình JavaScript cơ bản để tách các số âm/dương ra 1 mảng khác từ mảng cho trước sau bài học này.

Tách mảng âm dương trong JavaScript

Để tách các số âm/dương ra 1 mảng khác từ mảng cho trước, chúng ta đơn giản chuẩn bị sẵn 2 mảng chứa kết quả phép tách, một mảng để chứa các số âm và một mảng để chứa các số dương được tách ra từ mảng ban đầu.

Và để kiểm tra một số trong mảng là số âm hay số dương, chúng ta đơn giản so sánh số đó với 0, hoặc là sử dụng tới hàm mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

Và chúng ta viết chương trình tách các số âm/dương ra 1 mảng khác từ mảng cho trước bằng JavaScript như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số âm số dương*/
function check_negative_positive_number(n){
//flag = -1 => số âm
//flag = 0 => số 0
//flag = 1 => số dương

let flag = 0;
if (n >0 ) flag = 1;
else if (n<0) flag = -1;
return flag;
}

//Khởi tạo mảng cần tách ra các số âm dương
let array = [-5, 4, 0 , 1, -2 ,9 , 7,-8];

//Khai báo mảng kết quả chứa mảng âm và mảng số dương
let negative_array = [];
let positive_array = [];

//Sử dụng vòng lặp, kiểm tra số âm số dương và thêm vào mảng kết quả tương ứng
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (check_negative_positive_number(array[i]) === -1) negative_array.push(array[i]);
else if (check_negative_positive_number(array[i]) === 1) positive_array.push(array[i])
}

//In mảng kết quả
console.log(negative_array);
console.log(positive_array);

Kết quả của phép tách mảng âm dương trong JavaScript như sau:

-5 -2 -8 
4 1 9 7

Tách số dương trong mảng JavaScript

Một cách tương tự thì chúng ta có thể tiến hành tách số dương trong mảng JavaScript, và bài toán này đơn giản hơn nhiều so với bài toán ở trên, bởi vì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một mảng chứa số dương được tách từ mảng ban đầu mà thôi.

Chúng ta viết chương trình như sau:

//Khởi tạo mảng cần tách ra các số âm dương
let array = [-5, 4, 0 , 1, -2 ,9 , 7,-8];

//Khai báo mảng kết quả chứa mảng số dương
let positive_array = [];

//Sử dụng vòng lặp, kiểm tra số âm số dương và thêm vào mảng kết quả tương ứng
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (array[i] > 0) positive_array.push(array[i]);
}


console.log(positive_array);

Kết quả của phép tách số dương trong mảng JavaScript như sau:

4 1 9 7 

Tách các số nguyên dương từ mảng trong JavaScript

Ứng dụng chương trình ở trên, chúng ta cũng có thể thực hiện việc tách các số nguyên dương từ mảng trong JavaScript. Tuy nhiên ngoài việc xác định một số là số dương, thì chúng ta cũng cần thêm một xử lý nữa nhằm xác định số đó có phải là số nguyên hay không.

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên không, hãy sử dụng tới các phương pháp mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài Kiểm tra số nguyên trong JavaScript

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng phương thức Number.isInteger và viết chương trình tách các số nguyên dương từ mảng trong JavaScript như sau:

//Khởi tạo mảng cần tách ra các số âm dương
let array = [-5, 4.1, 0 , 1, -2 ,9 , 7.2,-8];

//Khai báo mảng kết quả chứa mảng số dương
let positive_array = [];

//Sử dụng vòng lặp, kiểm tra số âm số dương và thêm vào mảng kết quả tương ứng
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if ( array[i] > 0 && Number.isInteger(array[i])) positive_array.push(array[i]);
}

console.log(positive_array);

Kết quả :

[ 1, 9 ]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tách mảng âm dương trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tach-mang-am-duong-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.