Tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách viết một chương trình JavaScript cơ bản để tách 1 mảng thành 2 mảng chẵn và lẻ trong JavaScript sau bài học này.

Tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript

Để tách 1 mảng thành 2 mảng chẵn và lẻ trong JavaScript, chúng ta đơn giản chuẩn bị sẵn 2 mảng chứa kết quả phép tách, một mảng để chứa các số chẵn và một mảng để chứa các số lẻ được tách ra từ mảng ban đầu.

Để kiểm tra một số trong mảng là số chẵn hay số lẻ, chúng ta sẽ sử dụng tới một trong hai hàm mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài dưới đây:

Và chúng ta viết chương trình tách 1 mảng thành 2 mảng chẵn và lẻ trong JavaScript như sau:

/*Tạo hàm kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript*/
function check_odd_even(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}
//Khởi tạo mảng cần tách ra các số âm dương
let array = [-5, 4.1, 0 , 1, -2 ,9 , 7.2,-8];

//Khai báo mảng kết quả chứa mảng số dương
let odd_array = [];
let even_array = [];


//Sử dụng vòng lặp, kiểm tra số âm số dương và thêm vào mảng kết quả tương ứng
for (let i = 0; i < array.length; i++){
if (check_odd_even(array[i]) == 0) even_array.push(array[i]);
else odd_array.push(array[i])
}

console.log(odd_array);
console.log(even_array);

Kết quả của phép tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript như sau:

-1 1 3 5 7 
-2 0 2 4 6 8

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tách mảng chẵn lẻ trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tach-mang-chan-le-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.