Chuyển Array sang Object trong JavaScript(Object.fromEntries) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển Array sang Object trong JavaScript(Object.fromEntries)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách chuyển Array sang Object trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng Object.fromEntries để chuyển các trình lặp như Array sang Object trong JavaScript sau bài học này.

Object.fromEntries trong JavaScript

Object.fromEntries trong JavaScript là một phương thức trong object Object, có tác dụng tạo object từ các trình lặp như mảng hoặc Map.

Chúng ta sử dụng phương thức fromEntries để tạo object từ các trình lặp như sau:

Object.fromEntries(Iterable);

Trong đó Iterable là một trình lặp chứa nhiều phần tử trong nó, ví dụ như là Array hoặc là Map chẳng hạn. Cụ thể thì Iterable sẽ gồm các cặp đôi giá trị, trong đó giá trị đầu tiên dùng làm key, và giá trị thứ hai dùng làm value của thuộc tính trong object.

Sau khi thực thi Object.fromEntries trong JavaScript, các cặp key:value trong trình lặp chỉ định sẽ được lấy ra và tạo ra object mới.

Chuyển Array sang Object trong JavaScript bằng Object.fromEntries

Tác dụng chính của Object.fromEntries chính là tạo object từ một trình lặp gồm các cặp tên và giá trị.

Ví dụ cụ thể nhất chính là chuyển Array sang Object trong JavaScript như sau:

let userArray = [
['name', 'kiyoshi'],
['age', 30],
['address', 'Tokyo']
];

let userObj = Object.fromEntries(userArray);

console.log(userObj);
//{ name: 'kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

Bạn có thể thấy mảng userArray chứa các cặp đôi giá trị ở trên đã được chuyển sang object như trên.

Lại nữa, chúng ta cũng có thể chỉ định mảng chứa cả các cặp đôi giá trị, lẫn chỉ một giá trị trong mảng được chỉ định mà vẫn không xảy ra lỗi như sau, vì giá trị bị thiếu sẽ được thay bằng undefined.

let userArray = [
['name', 'kiyoshi'],
['age'],
['address', 'Tokyo']
];

let userObj = Object.fromEntries(userArray);

console.log(userObj);
//{ name: 'kiyoshi', age: undefined, address: 'Tokyo' }

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển Array sang Object trong JavaScript bằng Object.fromEntries rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/chuyen-array-sang-object-trong-javascript-object-fromentries/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.