Duyệt object trong javascript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Duyệt object trong javascript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách duyệt object trong javascript. Bạn sẽ học được cách sử dụng for in trong javascript để duyệt object sau bài học này.

Duyệt object trong javascript

Để duyệt object trong javascript, chúng ta sử dụng for in trong javascript với cú pháp sau đây:

for (key in object ) {
    console.log(object[key]);
}

Trong đó

  • object là đối tượng cần lấy thuộc tính
  • key là biến được sử dụng để gán lần lượt các tên thuộc tính của Object

Ví dụ cụ thể:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

for (key in user){
console.log(user[key]);
}

Kết quả:

Kiyoshi
30
Tokyo

Lưu ý, do tên thuộc tính khi lấy ra sẽ ở dạng chuỗi, nên mặc dù chúng ta có tới 3 phương pháp Truy cập thuộc tính của object trong javascript nhưng lại không thể dùng toán tử dấu chấm theo kiểu object.key khi duyệt object, vì JavaScript sẽ không thể xác định được key và trả về giá trị undefined như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

for (key in user){
console.log(user.key);
}

//undefined
//undefined
//undefined

Lại nữa, chúng ta cũng có thể in toàn bộ object trong JavaScript bằng console.log() như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user);
//{ name: 'Kiyoshi', age: 30, address: 'Tokyo' }

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách duyệt Object trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/duyet-object-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.