Sự kiện resize trong JavaScript (khi đổi kích thước window) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sự kiện resize trong JavaScript (khi đổi kích thước window)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về sự kiện resize trong JavaScript. Bạn sẽ biết khái niệm cũng như cách bắt sự kiện resize trong JavaScript sau bài học này.


Có 2 phương pháp bắt sự kiện resize trong JavaScript như sau:

  • Sử dụng thuộc tính onresize để đăng ký trình xử lý sự kiện resize vào Element
  • Sử dụng phương thức addEventListener

Sự kiện resize trong JavaScript là gì

Sự kiện resize trong JavaScript xảy ra khi người dùng thay đổi kích thước của window (màn hình brower). Sự kiện này phát sinh trên window Object trong JavaScript.

Tên sự kiện: resize
Loại sự kiện: UIEvent
Khả năng Bubbling: Không
Khả năng Cancel: Không

Bắt sự kiện resize trong JavaScript

Để bắt sự kiện resize trong JavaScript, chúng ta cần phải có một trình xử lý sự kiện (Event Handlers) giúp xử lý khi sự kiện resize xảy ra, và phải đăng ký trình xử lý sự kiện này vào window Object.

Tuỳ vào cách đăng ký trình xử lý sự kiện mà chúng ta có 2 phương pháp bắt sự kiện resize trong JavaScript sau đây:

Phương pháp 1: Sử dụng thuộc tính onresize để đăng ký trình xử lý sự kiện vào window Object

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính onresize của window Object để bắt sự kiện resize, nếu trình xử lý sự kiện(Event Handlers) đã được đăng ký cho giá trị thuộc tính onresize của window Object.

Ví dụ cụ thể:

<script>
function resizeWindow(){
console.log('Resize');
}

window.onresize = resizeWindow;
</script>

Trong ví dụ này, trình xử lý sự kiện resizeWindow được đăng ký cho thuộc tính onresize của window Object, nên khi sự kiện resize xảy ra, trình xử lý sự kiện sẽ bắt và xử lý nó.

Phương pháp 2: Sử dụng phương thức addEventListener

Với phương pháp này, chúng ta chỉ cần khai báo tên sự kiện resize và tên trình xử lý sự kiện vào window Object bằng phương thức addEventListener là xong.

Ví dụ cụ thể:

<script>
function resizeWindow(){
console.log('Resize');
}

window.addEventListener('resize', resizeWindow);
</script>

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức addEventListener của window Object để đăng ký trình xử lý sự kiện resizeWindow tương ứng với tên sự kiên resize, nhằm giúp bắt sự kiện resize khi nó xảy ra.

Trong trường hợp bắt sự kiện bằng phương thức addEventListener trong JavaScript, một Event Object chứa các thông tin về sự kiện đã xảy ra sẽ được trả về.

Đối với sự kiện resize, một UIEvent Object kế thừa từ Event Object sẽ được trả về. Chúng ta có thể thao tác với các thông tin chứa trong sự kiện qua đối tượng Object này.

Ví dụ chúng ta có thể lấy và xem thông tin về sự kiện đã xảy ra thông qua thao tác với đối tượng UIEvent được trả về này.

<script>
function resizeWindow(event){
console.log(event);
}

window.addEventListener('resize', resizeWindow);
</script>

Ví dụ bắt sự kiện resize trong JavaScript

Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể với mã HTML về cách bắt sự kiện resize trong JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Thay đổi kích thước window</p>

<p id="wsize">width</p>
<p id="hsize">height</p>

<script>
function resizeWindow(event){
pw.innerText = 'width:' + window.innerWidth + 'px';
ph.innerText = 'height:' + window.innerHeight + 'px';
}

let pw = document.getElementById('wsize');
let ph = document.getElementById('hsize');

pw.innerText = 'width:' + window.innerWidth + 'px';
ph.innerText = 'height:' + window.innerHeight + 'px';

window.addEventListener('resize', resizeWindow);
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta dùng phương thức addEventListener để bắt sự kiện resize, sau đó lấy kích thước hiện tại của window và ghi giá trị này vào trong DOM bằng thuộc tính innerText.

Và kết quả, sau mỗi lần thay đổi kích thước window, thì giá trị kích thước hiện tại của window cũng được lấy và hiển thị như sau:

Bắt sự kiện resize trong JavaScript

Bắt sự kiện resize trong JavaScript

Kiểm tra sự kiện thay đổi kích thước window trong javascript bằng thuộc tính onresize của thẻ body

Bổ sung thêm một phương pháp khác dùng để kiểm tra kích thước window sau khi nó được thay đổi , đó là sử dụng thuộc tính onresize của thẻ body.

Cách sử dụng thuộc tính này để bắt sự kiện load cũng tương tự như cách dùng với thuộc tính onresize của window Object. Ví dụ:

<head>
<script>
function resizeWindow(){
console.log('Resize');
}
</script>
</head>
<body onresize = resizeWindow()>
...
</body>

Lưu ý trong trường hợp cả thuộc tính onresize của thẻ body lẫn của window Object đều được khai báo, các thuộc tính khai báo trước được bỏ qua và chỉ có thuộc tính nào khai báo sau cùng sẽ được sử dụng mà thôi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách bắt sự kiện resize trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/su-kien-trong-javascript/su-kien-resize-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.