throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý

Cùng tìm hiểu về câu lệnh throw trong JavaScript. Thông thường một ngoại lệ sẽ được bắt nếu nó xảy ra ở giữa chương trình, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng lệnh throw để trả về một ngoại lệ tuỳ ý khi thoả mãn một điều kiện nào đó trong JavaScript.

throw trong JavaScript

throw trong JavaScript là câu lệnh dùng để trả về một ngoại lệ tuỳ ý khi thoả mãn một điều kiện nào đó trong JavaScript.

Cú pháp sử dụng throw trong JavaScript để xử lý ngoại lệ như sau:

throw exception_value;

Thông thường khi lỗi xảy ra, chương trình sẽ trả về một Error Object chứa giá trị của lỗi này. Tuy nhiên bằng cách sử dụng lệnh throw, chúng ta có thể tuỳ ý đặt nội dụng ngoại lệ trả về bằng đối số exception_value. Ví dụ như bạn có thể dùng một chuỗi ký tự để đặt cho nó chẳng hạn.

Ví dụ cụ thể, chúng ta có thể dùng lệnh throw để ném một ngoại lệ tuỳ ý, trong trường hợp thoả mãn điều kiện point < 50 như sau:

function checkResult(point){
try{
if (point < 50){
throw 'Trượt';
}

console.log('Điểm đạt được:' + point);
console.log('Đậu');
} catch(e) {
console.error(e);
}
}

console.log('Start');

console.log(checkResult(82));
console.log(checkResult(40));

console.log('End');

Kết quả, khi chạy lệnh console.log(checkResult(40)); thì lệnh throw sẽ trả về ngoại lệ có giá trị Trượt như sau:

Start
Điểm đạt được: 82
Đậu
>>Trượt
End

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.