If else rút gọn trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

If else rút gọn trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng if else rút gọn trong Javascript. Bạn sẽ học được 2 cách cơ bản để rút gọn if else trong PHP sau bài học này.

if else rút gọn trong Javascript với toán tử điều kiện

Toán tử điều kiện hay còn gọi là toán tử 3 ngôi có tác dụng giúp chúng ta rút gọn cách viết lệnh if else truyền thống trong PHP thành các dòng code vô cùng đơn giản và ngắn gọn.

Chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong PHP với cú pháp sau đây:

condition ? true_value : false_value;

Ứng dụng toán tử điều kiện, chúng ta có thể rút gọn lệnh if else như ví dụ dưới đây. Thay vì:

$n = 8;
$x;

if ($n == 10){
$x = "OK";
}else {
$x = "NG";
}

echo $x; // NG

Chúng ta có thể rút gọn if else thành 1 dòng như sau:

$n = 8;
$x;

$x = ($n == 10) ? "OK": "NG" ;

echo $x; // NG

Rút gọn cặp dấu ngoặc nhọn của if else trong PHP

Trong bài If trong PHP với một hoặc nhiều điều kiện chúng ta đã biết cần phải viết các câu lệnh xử lý của if else bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Tuy nhiên nếu trong khối lệnh của if, if else hoặc else chỉ chứa một câu lệnh duy nhất thì chúng ta có thể lược bỏ đi cặp dấu {} và sử dụng tới if else rút gọn trong PHP.

Sau khi lược bỏ cặp dấu {}, chúng ta có thể viết các lệnh trên cùng dòng, hoặc là xuống dòng trước khi viết lệnh đó.

Ví dụ cụ thể như sau. Thay vì:

$old = 20;

if ($old < 18) {
echo "Em chưa 18, không được vào bar";
}else{
echo "Trên 18, đủ tuổi vào bar";
}
//>Trên 18, đủ tuổi vào bar

Chúng ta có thể lược bỏ cặp dấu ngoặc nhọn và rút gọn if else như sau:

$old = 20;

if ($old < 18) echo "Em chưa 18, không được vào bar";
else echo "Trên 18, đủ tuổi vào bar";
//>Trên 18, đủ tuổi vào bar

Lại nữa, chúng ta cũng có thể kết hợp cả cú pháp lệnh if trong PHP thông thường và if rút gọn trong PHP trong cùng một chỗ như sau:

$old = 17;

if ($old < 18){
echo "Em chưa 18, không được vào bar\n";
echo "Đủ tuổi rồi tới nha";
}else echo "Trên 18, đủ tuổi vào bar";

//Em chưa 18, không được vào bar
//Đủ tuổi rồi tới nha

Giống như ở trên thì trong khối lệnh if có nhiều hơn 2 lệnh, do đó chúng ta phải dùng cú pháp lệnh if thông thường với cặp dấu {}, tuy nhiên trong khối lệnh else do chỉ có 1 lệnh, nên chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ cặp dấu này đi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng if else rút gọn trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/lenh-dieu-kien-trong-php/if-else-rut-gon-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.