Đếm số phần tử trong list Python | Laptrinhcanban.com

Đếm số phần tử trong list Python

Hướng dẫn Đếm số phần tử trong list Python. Bạn sẽ học được cách dùng hàm len() để đếm số phần tử trong list Python sau bài học này.

Đếm số phần tử trong list Python

Để đếm số phần tử trong list Python, chúng ta sử dụng hàm len() với cú pháp sau đây:

len (list)

Len() trong python là hàm dùng để tìm độ dài hoặc là số phần tử của một đối tượng trong python. Nếu đối tượng này là list, hàm sẽ cho ra kết quả là số phần tử trong list Python được chỉ định.

  • Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về hàm len() trong bài viết Len() trong Python.

Ví dụ đếm số phần tử trong list Python

len(["Red", "Green", "Blue"])
len([1, 2, 3, 4, 5])
len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40])

Kết quả:

3
5
4

Cách Đếm số phần tử trong list Python bằng hàm len() khá đơn giản. Cuối cùng bạn hãy thực hành online để sử dụng nó thuần thục hơn.

print(len(["Red", "Green", "Blue"]))

print(len([1, 2, 3, 4, 5]))

print(len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40]))

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm số phần tử trong list Python bằng hàm len() rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.