Đảo ngược chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đảo ngược chuỗi trong python

Hướng dẫn tất cả cách đảo ngược chuỗi trong python. Bạn sẽ học được tất cả cách đảo ngược chuỗi trong python bằng cách sử dụng phương thức reverse(), hàm reverse trong python cũng như bằng cách cắt (slice) chuỗi python sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để đảo ngược chuỗi trong python như sau:

  • Phương thức reverse() : đảo ngược chuỗi trong python
  • Hàm reverse trong python : Đảo ngược chuỗi và tạo ra một trình lặp
  • Cắt (slice) chuỗi : Đảo ngược chuỗi và tạo ra một chuỗi mới

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp này ở dưới đây:

Đảo ngược chuỗi trong python| Phương thức reverse()

Phương thức reverse() vốn được sử dụng để đảo ngược list trong Python. Tuy nhiên chúng ta lại không thể sử dụng phương thức này trực tiếp với chuỗi được.

Để đảo ngược chuỗi ban đầu, chúng ta cần chuyển chuỗi sang list, sau đó đảo ngược list thu được trước khi chuyển lại list đó về dạng chuỗi.

Ví dụ, chúng ta đảo ngược chuỗi trong python bằng cách ứng dung phương thức reverse() như sau:

org_str = 'aiueo'
new_str_list = list(org_str)
new_str_list.reverse()
new_str = ''.join(new_str_list)

print(org_str)
print(new_str)
#>> aiueo
#>> oeuia

Đảo ngược chuỗi trong python | Hàm reversed()

Tương tự như với phương thức phương thức reverse(), chúng ta cũng không thể sử dụng trực tiếp hàm reversed() với kiểu chuỗi được.

Tuy nhiên khác với phương thức reverse() không thể sử dụng với tuple thì hàm reversed() lại có thể sử dụng với tuple được, do đó để đảo ngược chuỗi trong python, chúng ta có 2 sự lựa chọn là chuyển chuỗi sang tuple hoặc list, sau đó đảo ngược tuple hoặc list thu được trước khi chuyển lại kết quả về dạng chuỗi.

Ví dụ, chúng ta đảo ngược chuỗi trong python bằng cách ứng dụng hàm reversed() và tuple như sau:

org_str = 'aiueo'
new_str_list = tuple(reversed(org_str))
new_str = ''.join(new_str_list)

print(org_str)
print(new_str)
#>> aiueo
#>> oeuia

Tương tự, chúng ta cũng có thể đảo ngược chuỗi trong python bằng cách ứng dụng hàm reversed() và list như sau:

org_str = 'aiueo'
new_str_list = list(reversed(org_str))
new_str = ''.join(new_str_list)

print(org_str)
print(new_str)
#>> aiueo
#>> oeuia

Đảo ngược chuỗi trong python | Cắt (slice) chuỗi

Chúng ta cũng có thể ứng dụng chức năng cắt (slice) chuỗi để đảo ngược chuỗi trong python.

Và đây cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng để đảo ngược chuỗi trong python.

Nếu chúng ta chỉ định đối số step = -1 khi Cắt (slice) chuỗi trong python, chuỗi được cắt ra sẽ có thứ tự ngược lại với chuỗi ban đầu. Lợi dụng tính chất này, chúng ta có thể đảo ngược chuỗi trong python như ví dụ sau:

orinary_str = org_str = 'aiueo'
new_str = orinary_str[::-1]

print(orinary_str)
print(new_str)
#>> aiueo
#>> oeuia

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách đảo ngược chuỗi trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/dao-nguoc-chuoi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.