Nối chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nối chuỗi trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách nối chuỗi trong python bằng phương thức join (tiếng Nhật: joinメソッド). Bạn sẽ học được cách nối chuỗi bằng phương thức join trong python sau bài học này.

Cách nối chuỗi trong python bằng phương thức join

Phương thức join trong python là gì

Join trong python là một phương thức được tích hợp sẵn khi bạn cài đặt python. Chúng ta sử dụng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử trong một iterable (list, tuple hoặc từ điển v.vv) lại với nhau, bằng một hoặc một chuỗi ký tự phân cách.

Cú pháp nối chuỗi trong python bằng phương thức join

Cú pháp nối chuỗi trong python bằng phương thức join như sau:

str.join(iterable)

Trong đó str là ký tự phân cách giữa các phần tử khi nối chúng lại, join dùng để gọi tên phương thức, iterablelist hoặc tuple.

Kết quả thu được sẽ là một chuỗi ký tự gồm các phần tử trong list hoặc tuple đã chỉ định, được nối lại với nhau bằng ký tự phân cách (tiếng Nhật:区切り文字)

Cách dùng cụ thể như ví dụ sau đây:

str = ", "
iterable = ("Java", "Python", "PHP")
print (str.join(iterable))

Kết quả

Java, Python, PHP

Ứng dụng nối chuỗi trong python bằng phương thức join

Sử dụng phương thức join trong python để nối các chuỗi là phần tử trong list

print("".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))
#>> AppleOrangeLemon

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một list lại bằng một ký tự trống.

Sử dụng phương thức join trong python để nối các chuỗi là phần tử trong tuple

print(",".join(("Blue", "Red", "Green")))
#>> Blue,Red,Green

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join để nối các chuỗi ký tự là phần tử của một tuple lại bằng dấu phẩy ,.

Sử dụng phương thức join trong python với nhiều ký tự phân cách

print("_s_".join(["Apple", "Orange", "Lemon"]))
#>> Apple_s_Orange_s_Lemon

Trong ví dụ trên, chúng ta dùng phương thức join trong python để nối các chuỗi là phần tử của một tuple lại bằng nhiều ký tự phân cách _s_.

Lưu ý khi nối chuỗi trong python bằng phương thức join

Chúng ta chỉ sử dụng phương thức join trong python để nối các phần tử có kiểu dữ liệu chuỗi trong list hoặc tuple.
Nếu có phần tử nào không phải kiểu dữ liệu chuỗi, chẳng hạn như ở kiểu dữ liệu số, thì lỗi TypeError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))

Lỗi TypeError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("".join(["Apple", 12, "Lemon"]))
TypeError: sequence item 1: expected str instance, int found

Trong trường hợp này, chúng ta cần ép kiểu dữ liệu và chuyển số thành chuỗi trong python rồi mới có thể dùng phương thức join.
Chi tiết về cách ép kiểu dữ liệu, hãy tham khảo chi tiết tại bài viết Chuyển số thành chuỗi trong python nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách nối chuỗi trong python bằng phương thức join rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/noi-chuoi-python-bang-phuong-thuc-join/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.