Xoá Node trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xoá Node trong JavaScript

Hướng dẫn cách xoá Node trong JavaScript. Bạn sẽ học được 2 phương pháp xoá một Node trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp xoá Node trong JavaScript như sau:

  • Phương thức remove: xoá Node chỉ định
  • Phương thức removeChild: xoá Node con chỉ định của một Node cha

remove trong JavaScript

Cú pháp

remove trong JavaScript là một phương thức của Element Object, có tác dụng xoá Node chỉ định trong JavaScript.

Cú pháp sử dụng remove trong JavaScript để xoá Node như sau:

node.remove()

Trong đó node là Node ban đầu cần được xoá.

Ví dụ, chúng ta có thể xoá Node có id bằng sample như sau:

let node = document.getElementById('sample');

node.remove();

Mã mẫu

Sau đây hãy cùng xem cách dùng remove để xoá Node chỉ định với ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ sử dụng remove</title>
</head>
<body>

<p>Danh sách tên shop</p>

<ul id="shopinfo">
<li id="item1">Shop bà Tám</li>
<li id="item2">Shop mẹ và bé</li>
</ul>


<button onClick="getElement();">Xoá Node</button>

<script>
function getElement(){

let parentnode = document.getElementById('shopinfo');
parentnode.lastElementChild.remove();
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML trên, chúng ta lấy Node con cuối cùng có trong Node có id="shopinfo" bằng phương thức lastElementChild.
Sau đó, bằng phương thức remove, chúng ta đã xoá đi Node này khỏi DOM.

Và kết quả:

remove trong JavaScript

removeChild trong JavaScript

Cú pháp

removeChild trong JavaScript là một phương thức của Node Object, có tác dụng xoá Node con chỉ định của một Node cha trong JavaScript.

Cú pháp sử dụng removeChild trong JavaScript để xoá Node con như sau:

parentnode.removeChild(child)

Trong đó child là Node con cần được xoá khỏi Node cha parentnode.

Ví dụ, chúng ta có thể xoá Node con có id bằng abc khỏi Node cha có id bằn def như sau:

let parentnode = document.getElementById('def');
let child = document.getElementById('abc');

parentnode.removeChild(child);

Mã mẫu

Sau đây hãy cùng xem cách dùng removeChild để xoá Node con chỉ định của một Node cha trong JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ sử dụng removeChild</title>
</head>
<body>

<p>Danh sách tên shop</p>

<ul id="shopinfo">
<li id="item1">Shop bà Tám</li>
<li id="item2">Shop mẹ và bé</li>
</ul>


<button onClick="getElement();">Xoá Node con</button>

<script>
function getElement(){

let parentnode = document.getElementById('shopinfo');
let child = document.getElementById('item2');
parentnode.removeChild(child);
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML trên, chúng ta tạo một Node mới với tag li, rồi thêm DOMString có giá trị Shop chị hai vào Node này bằng phương thức prepend.

Sau đó, bằng phương thức removeChild, chúng ta đã xoá Node này cho Node con có id="item2" của Node cha có id="shopinfo".

Và kết quả:

removeChild trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách xoá Node trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/dom-trong-javascript/xoa-node-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.