Chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ(toLocaleString) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ(toLocaleString)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức toLocaleString để định dạng số trong JavaScript theo ngôn ngữ của từng đất nước, vùng miền sau bài học này.

Chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ trong JavaScript | toLocaleString

toLocaleString là một phương thức trong Number Object, có tác dụng chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ của vùng miền, đất nước được chỉ định trong JavaScript. Số đã cho sẽ được định dạng lại với ngôn ngữ được chỉ định, và trả về kết quả dưới dạng một chuỗi.

Cách sử dụng toLocaleString trong JavaScript như sau:

num.toLocaleString([local, [ ,option]]);

Trong đó num là số cần chuyển về chuỗi theo định dạng chữ ngôn ngữ, local là vùng miền cần chuyển theo ngôn ngữ, và option là các định dạng kèm theo khi chuyển số thành chuỗi. Cả 2 đối số này đều có thể được lược bỏ, và nếu lược bỏ thì chuỗi kết quả sẽ được biểu diễn theo ngôn ngữ mặc định.

Ví dụ cụ thể khi lược bỏ các đối số.

var number = 3500;

console.log(number.toLocaleString()); //3,500

Và ví dụ khi chuyển số thành chuỗi với định dạng theo các ngôn ngữ khác nhau:

var number = 123456.789;

/*Theo định dạng ngôn ngữ tiếng Đức*/
console.log(number.toLocaleString('de-DE'));
// → 123.456,789

/*Theo định dạng ngôn ngữ tiếng Abia*/
console.log(number.toLocaleString('ar-EG'));
// → ١٢٣٤٥٦٫٧٨٩

/*Theo định dạng ngôn ngữ tiếng Ấn Độ*/
console.log(number.toLocaleString('en-IN'));
// → 1,23,456.789

/*Theo định dạng ngôn ngữ tiếng Nhật*/
console.log(num.toLocaleString('ja-JP'));
// → 123.456.789

Ngoài biến thì chúng ta cũng có thể sử dụng toLocaleString() trực tiếp với các số có phần thập phân sau dấu phẩy như số thực hoặc hàm số mũ:

console.log(123456.789.toLocaleString('ja-JP'));
// → 123.456.789
console.log(123456.789.toLocaleString('en-IN'));
// → 1,23,456.789

Sử dụng toLocaleString trong JavaScript với option

Chúng ta cũng có thể chỉ định thêm các option khi chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ trong JavaScript bằng toLocaleString. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

var number = 123456.789;

// Thêm option biểu diễn số dưới dạng tiền tệ Euro
console.log(number.toLocaleString('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }));
// → 123.456,79 €

// Thêm option biểu diễn số dưới dạng tiền tệ tiền Yên Nhật
console.log(number.toLocaleString('ja-JP', { style: 'currency', currency: 'JPY' }))
// → ¥123,457

// Chỉ định số chữ số có nghĩa
console.log(number.toLocaleString('en-IN', { maximumSignificantDigits: 3 }));
// → 1,23,000

Lưu ý khi dùng toLocaleString trong JavaScript

Cần lưu ý chúng ta không thể sử dụng trực tiếp phương thức toLocaleString với các số không chứa phần thập phân sau dấu phẩy như số nguyên, vì lỗi sẽ xảy ra:, vì lỗi sẽ xảy ra:

console.log(12.toLocaleString('ja-JP'));

>>> Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token

Thay vào đó, hãy viết số nguyên vào giữa cặp dấu ngoặc nhọn, hoặc là dùng dấu cách giữa số và phương thức như sau:

console.log(12 .toLocaleString('ja-JP'));
//12.0

console.log((12).toLocaleString('ja-JP'));
//12.0

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách chuyển số thành chuỗi theo định dạng ngôn ngữ trong JavaScript bằng toLocaleString rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-so-thanh-chuoi-voi-dinh-dang-theo-ngon-ngu/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.