Lấy số nguyên và lấy số dư trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy số nguyên và lấy số dư trong JavaScript

Hướng dẫn cách lấy số nguyên và lấy số dư trong phép chia với JavaScript. Bằng cách sử dụng các toán tử và phương thức phù hợp trong phép chia số, chúng ta hoàn toàn có thể lấy số nguyên trong JavaScript cũng như lấy số dư trong JavaScript và bạn sẽ học được chúng hoàn hảo sau bài học này

Lấy số nguyên trong JavaScript | Math.floor

Để lấy số nguyên trong phép chia JavaScript, chúng ta sử dụng đến thuộc tính Math.floor tích hợp trong Math Object.

Thuộc tính này vốn có tác dụng làm tròn một số bằng cách lược bỏ đi phần thập phân của số chỉ định. Ứng dụng Math.floor vào phép chia trong JavaScript, chúng ta có thể lược bỏ đi phần thập phân trong kết quả phép chia, qua đó có thể lấy ra số nguyên trong phép chia.

Chúng ta sử dụng Math.floor trong phép chia với cú pháp sau đây:

Math.floor(a/b);

Trong đó ab là số bị chia và số chia.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy số nguyên trong JavaScript như sau:

console.log(Math.floor( 10 / 3 ));
//3

console.log(Math.floor( 11 / 4 ));
//2

console.log(Math.floor(15/ 6));
//2

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biến trong phép chia lấy số nguyên trong JavaScript như sau:

let a = 10 , b = 3;

console.log(Math.floor( a / b ));
//3

Chúng ta cũng có thể lấy số nguyên trong phép chia với số thực trong JavaScript như sau:

console.log(Math.floor( 10.45 / 4 ));
//2

console.log(Math.floor(10.45/ 2.4));
//4

Lấy số dư trong JavaScript

Để lấy số dư trong phép chia JavaScript, chúng ta sử dụng đến toán tử %. Đây là một trong 6 toán tử số học cơ bản, được sử dụng để lấy dư trong phép chia số với số trong JavaScript.

Ví dụ cụ thể, chúng ta số dư trong phép chia JavaScript như sau:

console.log( 10 % 3 );
//1

console.log( 11 % 4 );
//3

console.log( 15 % 6);
//3

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biến trong phép chia lấy số dư trong JavaScript như sau:

let a = 10 , b = 3;

console.log( a % b );
//1

Chúng ta cũng có thể lấy số dư trong phép chia với số thực trong JavaScript như sau:

console.log( 10.45 % 4 );
//2

console.log(10.45 % 2.4);
//0

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy số nguyên và lấy số dư trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/lay-so-nguyen-so-du-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.