Lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript. Bằng cách dùng các phương thức phù hợp để làm tròn số trong JavaScript, chúng ta hoàn toàn có thể lấy một số lượng chữ số chỉ định sau dấu phẩy của một số trong JavaScript và bạn sẽ học được chúng hoàn hảo sau bài học này.

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript bằng Math.round

Cách đơn giản nhất để lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript chính là sử dụng tới thuộc tính Math.round tích hợp trong Math Object.

Thuộc tính này vốn có tác dụng làm tròn một số trong JavaScript theo quy tắc, nếu phần thập phân của số lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì làm tròn lên, và nếu nhỏ hơn 0.5 thì làm tròn xuống. Tuy nhiên Math.round chỉ có tác dụng làm tròn thành số nguyên, do vậy nếu muốn lấy 2 số sau dấu phẩy của một số chỉ định, chúng ta cần phải tăng số đó lên 10^2 (bằng 100) lần để làm tròn kết quả, sau đó mới giảm số đó 10^2 lần để có thể lấy được số ban đầu với 2 số sau dấu phẩy.

Ứng dụng Math.round, chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript với cú pháp sau đây:

Math.round(num * 100) / 100 ;

Trong đó num là số cần lấy 2 số sau dấu phẩy.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy 2 số sau dấu phẩy của các số như sau:

let num = 124.4677;

let result = Math.round(num * 100) / 100 ;
console.log(result);
// 124.47

Lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript bằng Math.round

Cũng bằng cách dùng Math.round, chúng ta cũng có thể lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript.

Để tiện cho sử dụng, chúng ta sẽ đóng gói xử lý vào một hàm như sau:

/*Hàm lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript*/
function take_decimal_number(num,n){
//num : số cần xử lý
//n: số chữ số sau dấu phẩy cần lấy
let base = 10**n;
let result = Math.round(num * base) / base ;
return result;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này trong chương trình lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript như sau:

function take_decimal_number(num,n){
//num : số cần xử lý
//n: số chữ số sau dấu phẩy cần lấy
let base = 10**n;
let result = Math.round(num * base) / base ;
return result;
}

let num = 124.4677;

console.log(take_decimal_number(num, 2)); //124.47

console.log(take_decimal_number(num, 3)); //124.468

console.log(take_decimal_number(num, 4)); //124.4677

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript bằng toFixed

Ngoài cách sử dụng Math.round thì chúng ta cũng có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript bằng cách sử dụng tới thuộc tính toFixed tích hợp trong Num Object.

Thuộc tính này vốn có tác dụng biểu diễn một số trong JavaScript với số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript. Nếu số chỉ định là số nguyên thì số 0 sẽ được dùng để đệm vào làm phần thập phân, còn nếu số chỉ định là số thực thì sẽ được làm tròn phần thập phân cho đủ số lượng chữ số.

Ứng dụng toFixed, chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript của một số thực, với cú pháp sau đây:

num.toFixed(n);

Trong đó num là số cần lấy số lượng n số sau dấu phẩy.

Trong trường hợp chỉ định n = 2 thì chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy như ví dụ sau đây:

let num = 124.4677;

console.log(num.toFixed(2)); //124.47

Tất nhiên chúng ta cũng có thể chỉ định tự do n với một số nguyên dương, và lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong JavaScript như các ví dụ khác sau đây:

let num = 124.4677;

console.log(num.toFixed()); //124

console.log(num.toFixed(1)); //124.5

console.log(num.toFixed(3)); //124.468

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy 2 số sau dấu phẩy trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/lay-2-so-sau-dau-phay-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.