nextElementSibling trong JavaScript và cách lấy Element anh em liền kề phía sau | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

nextElementSibling trong JavaScript và cách lấy Element anh em liền kề phía sau

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng nextElementSibling trong JavaScript. Bạn sẽ biết cách sử dụng thuộc tính nextElementSibling để lấy Element anh em liền kề phía sau của một Node chỉ định sau bài học này.

nextElementSibling trong JavaScript là gì

nextElementSibling trong JavaScript là một thuộc tính của Node Object, có tác dụng lấy Element anh em (có cùng Node cha) liền kề phía sau của một Node chỉ định. Ở đây Element là một loại Node, và thuộc tính nextElementSibling chỉ có tác dụng lấy Element anh em liền kề phía sau Node chỉ định. Trong trường hợp muốn lấy Node anh em liền kề phía sau mà không yêu cầu Node đó cần phải là Element hay không, hãy dùng thuộc tính childNodes để thay thế.

Node chỉ định có thể được lấy thông qua các phương thức như getElementById hoặc querySelector mà chúng ta đã học trong các bài trước.

Cú pháp sử dụng thuộc tính nextElementSibling trong JavaScript như sau:

node.nextElementSibling

Thuộc tính nextElementSibling có tác dụng tham chiếu đến Element anh em liền kề phía sau, và một Element Object chứa Element anh em này sẽ được trả về. Trong trường hợp không tìm thấy Element anh em liền kề phía sau thì giá trị null sẽ được trả về.

Element Object là đối tượng để xử lý Element trong JavaScript. Trong Element Object được tích hợp nhiều thuộc tính cũng như phương thức có sẵn giúp chúng ta xử lý Element, ví dụ như là thuộc tính textContent để lấy nội dung text chẳng hạn.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy Element anh em liền kề phía sau của Node có id bằng main và xử lý Element Object được trả về như sau:

let element = document.getElementById('main');
let enext = element.nextElementSibling;
console.log(enext.textContent);

Sự khác biệt giữa nextSibling và nextElementSibling trong JavaScript

Trước hết, bạn cần biết sự khác nhau giữa một Node và một Element. Một cách tổng quát thì Node là đơn vị cấu tạo nên cây DOM, và Element là một trong số các kiểu Node. Ngoài Element ra thì document type, comment, text nodes, xuống hàng, dấu cách v.v.. đều là Node trong JavaScript.

Trở lại vấn đề chính thì cả hai thuộc tính nextSibling và nextElementSibling đều có tác dụng lấy Node anh em liền kề phía sau một Node chỉ định trong JavaScript. Tuy nhiên, kết quả của nextSibling sẽ là Node anh em liền kề phía sau được tìm thấy, trong khi đó kết quả của nextElementSibling cần có thêm yêu cầu là Node anh em đó cần phải là một Element.

Ngoài ra, định dạng kết quả trả về của hai thuộc tính này cũng khác nhau, trong khi nextSibling trả về Node Object thì nextElementSibling sẽ trả về một Element Object.

Hãy cũng xem lại bảng so sánh sự khác biệt giữa nextSibling và nextElementSibling trong JavaScript dưới đây:

Tên thuộc tínhTác dụngKết quả trả về
nextSiblingLấy Node anh em liền kề phía sauNode Object
nextElementSiblingLấy Node anh em liền kề phía sau và Node đó phải là ElementElement Object

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm sự khác biệt giữa Node và Element trong bài viết dưới đây:

Mã mẫu

Hãy cùng tìm hiểu cách lấy Element anh em đứng liền kề phía sau của Node chỉ định bằng thuộc tính nextElementSibling trong ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ví dụ minh hoạ cách dùng nextElementSibling</title>
</head>
<body>

<p>Kế hoạch mua sắm</p>
<div>
<p id="place">Ninh Bình</p>
<p id="shopname">Shop mẹ và bé</p>
</div>
<button onClick="getElements();">Click và lấy Element anh em liền kề phía sau bằng nextElementSibling</button>

<script>
function getElements(){
let element = document.getElementById('place');
let nextElementSibling = element.nextElementSibling;
console.log(nextElementSibling.textContent);
}
</script>
</body>
</html>

Trong mã HTML ở trên, sau khi click vào nút thì Element anh em liền kề phía sau Node có id="place" là Element có id="shopname" cũng như giá trị thuộc tính textContent của element này sẽ được in ra như sau:
nextElementSibling trong JavaScript.

Khác với thuộc tính nextSibling vốn lấy Node anh em liền kề phía sau (Node trống #text trong ví dụ) thì thuộc tính nextElementSibling sẽ bỏ qua Node trống này vì nó không phải là Element, và sau đó mới lấy ra Element là <p id="shopname">Shop mẹ và bé</p> như trên.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng nextElementSibling trong JavaScript để lấy Element anh em liền kề phía sau của một Node rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/dom-trong-javascript/nextelementsibling-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.