Cách ghi chú trong php | Laptrinhcanban.com

Cách ghi chú trong php

Hướng dẫn cách ghi chú trong phpKhi viết một chương trình, sẽ rất hữu ích nếu bạn ghi lại mục đích của các phần trong chương trình để dễ bảo trì sau này.
Một câu được viết chỉ để giải thích ý nghĩa được gọi là một ghi chú ( tiếng anh là Comment).

Các ghi chú được bỏ qua khi chương trình PHP được thực thi, vì vậy chúng không ảnh hưởng đến kết quả đầu ra của chương trình.

Có ba cách để viết ghi chú trong phpnhư sau:

Ghi chú một dòng đơn

Ghi chú trong php bằng cách dùng dấu thăng #

Trước tiên là cách dùng dấu thăng # để viết ghi chú. Cách viết như sau:

<?php
#comment
?>

Nếu # xuất hiện trong chương trình PHP, tính từ vị trí của dấu # cho đến cuối dòng sẽ được tính là một ghi chú.
Bạn có thể viết # ở đầu dòng và viết ghi chú sau đó, hoặc bạn có thể viết nó ở giữa câu và viết ghi chú bên phải vị trí của dấu #.

<?php
# ngày tạo lệnh : 2020/11/19
echo "Xin chào"; # Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự
?>

Các ghi chú được bỏ qua khi chương trình PHP được thực thi, vì vậy ví dụ trên đưa ra kết quả tương đương với dòng dưới đây:

<?php
echo "Xin chào";
?>

Ghi chú trong php bằng cách dùng dấu //

Cách thứ hai là cách dùng dấu //để viết ghi chú. Cách viết như sau:

<?php
//comment
?>

Cách sử dụng dấu // cũng tương tự như dấu # . Sử dụng dấu // cũng là cách viết ghi chú của ngôn ngữ C ++.
Ví dụ:

<?php
// ngày tạo lệnh : 2020/11/19
echo "Xin chào"; // Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự
?>

Ghi chú nhiều dòng kép

Trên đây chúng ta đã học cách ghi chú một dòng đơn. Trong trường hợp cần ghi chú nhiều dòng cùng một lúc, hãy dùng phương pháp dưới đây.

Ghi chú trong php bằng cách dùng dấu /**/

Hãy viết các dòng ghi chú giữa hai dấu /**/ như sau:

<?php
/*
comment
comment
comment
*/
?>

Khi dấu /* xuất hiện, các dòng tiếp theo cho tới khi dấu */ xuất hiện đều được coi là dòng ghi chú. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

<?php
/* ngày tạo lệnh : 2020/11/19 */

echo "Xin chào"; /* Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự */

/* Nội dung tạo bởi
Kiyoshi
Japan
*/

?>

Kết quả

Xin chào    

Như các bạn đã thấy, PHP bỏ qua các dòng ghi chú, vì thế sau ví dụ trên cũng sẽ được PHP hiểu đơn giản như dưới đây:

<?php
echo "Xin chào";
?>

Phím tắt comment trong PHP

Tùy thuộc vào phần mềm viết code PHP mà bạn dùng thì chúng ta sẽ có các cách dùng phím tắt khác nhau như dưới đây:

Phím tắt comment trong Notepad ++

Phím tắt comment trong Notepad++
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Notepad ++:

  • Ctrl + K: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Q: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Visual Studio

Phím tắt comment trong Visual Studio
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Visual Studio:

  • Ctrl + K + C: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + K + U: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Sublime text 3:

  • Ctrl + /: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Shift + /: Bỏ commet của vùng code được chọn

Tổng kết

Có 3 cách thông dụng để viết ghi chú trong php.
Các chương trình php bỏ qua các dòng ghi chú, do đó, bạn có thể tự do thêm các ghi chú để làm cho chương trình dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.