Comment trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Comment trong PHP

Hướng dẫn cách comment trong PHP. Comment trong PHP , hay còn gọi là cách chú thích trong PHP hoặc là ghi chú trong PHP dùng để chú thích nội dung của dòng code viết trong chương trình. Comment trong PHP sẽ không ảnh hưởng tới kết quả xử lý chương trình, do đó chúng ta có thể tự do viết chúng. Có 3 cách comment trong PHP và bạn sẽ học chúng hoàn hảo sau bài viết này.

Comment trong PHP là gì

Comment trong PHP là các dòng code được bỏ qua khi chạy chương trình , nhằm giúp bạn lưu lại các thông tin khi viết chương trình như biến số này dùng làm gì, ai là người tạo và tạo ra lúc nào chẳng hạn. Chỉ cần viết comment trong PHP theo những luật xác định thì dòng comment trong PHP sẽ không ảnh hưởng tới kết quả chương trình.

Các thông tin cần thiết được lưu giữ bởi comment trong PHP sẽ giúp bạn bảo trì chương trình dễ hơn, cũng như dễ chuyển giao lại dự án cho người khác hoặc là chia sẽ dự án cho nhiều người cùng làm.

Có 3 cách comment trong PHP như dưới đây.

Comment trên một dòng trong PHP bằng dấu thăng #

Chúng ta sử dụng dấu # để comment một dòng trong PHP. Comment trong PHP sẽ được tính từ vị trí bắt đầu # cho tới hết dòng đó.

<?php
#comment
?>

Nếu # xuất hiện trong chương trình PHP, tính từ vị trí của dấu # cho đến cuối dòng sẽ được tính là một comment.

Bạn có thể viết # ở đầu dòng và viết comment sau đó, hoặc bạn có thể viết nó ở giữa câu và viết comment bên phải vị trí của dấu #.

<?php
# ngày tạo lệnh : 2020/11/19
echo "Xin chào"; # Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự
?>

Các comment được bỏ qua khi chương trình PHP được thực thi, vì vậy ví dụ trên đưa ra kết quả tương đương với dòng dưới đây:

<?php
echo "Xin chào";
?>

Comment trên một dòng trong PHP bằng dấu //

Cách thứ hai là cách dùng dấu //để viết comment trên một dòng trong PHP. Cách viết như sau:

<?php
//comment
?>

Cách sử dụng dấu // cũng tương tự như sử dụng dấu # ở trên. Ví dụ:

<?php
// ngày tạo lệnh : 2020/11/19
echo "Xin chào"; // Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự
?>

Comment nhiều dòng kép

Comment trên nhiều dòng trong PHP

Để comment trên nhiều dòng trong PHP, ngoài cách ghi vào đầu từng dòng dấu # hoặc dấu // như ở cách trên, thì chúng ta có thể dùng một cách đơn giản hơn nữa, đó là viết các dòng chú thích ở giữa cặp dấu /**/ với cú pháp sau đây:

<?php
/*
comment
comment
comment
*/
?>

Khi dấu /* xuất hiện, các dòng tiếp theo cho tới khi dấu */ xuất hiện đều được coi là dòng comment. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

<?php
/* ngày tạo lệnh : 2020/11/19 */

echo "Xin chào"; /* Câu lệnh để xuất ra một dòng ký tự */

/* Nội dung tạo bởi
Kiyoshi
Japan
*/

?>

Kết quả

Xin chào    

Như các bạn đã thấy, PHP bỏ qua các dòng comment, vì thế sau ví dụ trên cũng sẽ được PHP hiểu đơn giản như dưới đây:

<?php
echo "Xin chào";
?>

Phím tắt comment trong PHP

Tùy thuộc vào phần mềm viết code PHP mà bạn dùng thì chúng ta sẽ có các cách dùng phím tắt khác nhau như dưới đây:

Phím tắt comment trong Notepad ++

Phím tắt comment trong Notepad++
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Notepad ++:

  • Ctrl + K: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Q: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Visual Studio

Phím tắt comment trong Visual Studio
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Visual Studio:

  • Ctrl + K + C: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + K + U: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Sublime text 3:

  • Ctrl + /: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Shift + /: Bỏ commet của vùng code được chọn

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách comment trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/kien-thuc-can-ban-ve-chuong-trinh-php/cach-ghi-chu-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.