DispatchEvent trong JavaScript và cách tạo và kích hoạt sự kiện mới | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

DispatchEvent trong JavaScript và cách tạo và kích hoạt sự kiện mới

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về cách tạo và kích hoạt một sự kiện mới bằng DispatchEvent trong JavaScript. Thông thường một sự kiện sẽ được kích hoạt bởi người dùng khi họ xem một trang HTTP trên trình duyệt, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tạo sự kiện mới bằng mã JavaScript và sau đó kích hoạt nó tại một đối tượng được chỉ định.

Tạo một sự kiện mới trong JavaScript

Để Tạo một sự kiện mới trong JavaScript, chúng ta sử dụng tới hàm tạo sự kiện với cú pháp sau đây:

new Event(eventtype[, option])

Trong đó eventtype là kiểu sự kiện cần tạo, và option là thiết lập về các khả năng của sự kiện như bubbles hay cancelable.

Đối với eventtype, chúng ta có thể sử dụng tới các sự kiện sẵn có trong JavaScript mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong chuyên đề Sự kiện trong JavaScript, ví dụ như là sự kiện click hay mousedown chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể chỉ định một sự kiện với tên tuỳ ý và tinh chỉnh nó sau, nếu sự kiện này chưa tồn tại trong JavaScript.

Đối với option, chúng ta có 3 thuộc tính có thể thiết lập như sau:

Thuộc tínhGiá trị mặc địnhÝ nghĩa
bubblesfalseKhả năng lan toả
cancelablefalseKhả năng huỷ
composedfalseKhông rõ

Ví dụ cụ thể về cách tạo sự kiện mới trong JavaScript:

let e = Event('click');

Kích hoạt một sự kiện bằng dispatchEvent trong JavaScript

Sau khi tạo sự kiện, chúng ta có thể gán nó cho một đối tượng cụ thể, và sau đó kích hoạt nó bằng phương thức dispatchEvent với cú pháp như sau:

target.dispatchEvent(event)

Trong đó target là đối tượng cần gán sự kiện, và event là một Event Object đại diện cho event mới được tạo như Kiyoshi hướng dẫn ở phần trên.

Ví dụ, chúng ta tạo và kích hoạt sự kiện như sau:

let e = Event('click');

let target = document.getElementById('sample');
target.dispatchEvent(e);

Lại nữa, chúng ta có thể phân biệt một sự kiện được kích hoạt là do người dùng, hay là do dispatchEvent thông qua thuộc tính Event.isTrusted. Thuộc tính này sẽ trả về true nếu là người dùng tự kích hoạt, và false nếu là do JavaScript tự kích hoạt trong chương trình thông qua phương thức dispatchEvent.

Mã mẫu

Sau đây hãy cùng xem demo về cách tạo và kích hoạt một sự kiện mới trong JavaScript:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Hãy click nút</p>

<div>
<input type="button" id="btnA" value="buttonA">
<input type="button" id="btnB" value="buttonB">
</div>

<script>
let btnA = document.getElementById('btnA');
let btnB = document.getElementById('btnB');

btnA.addEventListener('click', function(event){
console.log('buttonA:' + event.isTrusted);

let newevent = new Event('click');
btnB.dispatchEvent(newevent);
});

btnB.addEventListener('click', function(event){
console.log('buttonB:' + event.isTrusted);
});
</script>

</body>
</html>

Với mã HTML này, chúng ta chuẩn bị 2 nút, trong đó ở nút A có thêm chức năng tạo sự kiện mới (tự click nút B) và kích hoạt sự kiện đó thông qua dispatchEvent.

Kích hoạt một sự kiện bằng dispatchEvent trong JavaScript

Khi click nút A, ngoài sự kiện click do người dùng tự kích hoạt, thì sự kiện mới cũng được kích hoạt, dẫn đến nút B cũng được click và xuất kết quả ra màn hình console như sau:

Kích hoạt một sự kiện bằng dispatchEvent trong JavaScript

Còn khi click nút B sẽ chỉ có sự kiện người dùng tự kích hoạt mà thôi.

Kích hoạt một sự kiện bằng dispatchEvent trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tạo mới và kích hoạt sự kiện bằng dispatchEvent trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/su-kien-trong-javascript/dispatchevent-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.