Sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript (khi chuột trên phần tử) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript (khi chuột trên phần tử)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript. Đây là 2 sự kiện xảy ra khi con trỏ chuột được di chuyển trên đối tượng, và bạn sẽ biết khái niệm cũng như cách bắt 2 loại sự kiện này trong JavaScript sau bài học này.

Sự kiện mouseover trong JavaScript là gì

Sự kiện mouseover hay còn gọi là sự kiện hover trong JavaScript xảy ra khi con trỏ chuột được di chuyển lên một phần tử. Sự kiện này xảy ra trên các Element Object trong JavaScript.

Tên sự kiện: mouseover
Loại sự kiện: MouseEvent
Khả năng Bubbling: Có
Khả năng Cancel: Có

Sự kiện mouseover rất giống với sự kiện mouseenter trong JavaScript. Điểm khác biệt giữa chúng là sự kiện mouseenter lại không có khả năng Bubbling, dẫn đến việc xử lý sự kiện trong trường hợp phát sinh trên một phần tử cha chứa phần tử con là khác nhau.

Sự kiện mouseout trong JavaScript là gì

Trong trạng thái con trỏ chuột nằm phía trên của một phần tử, sự kiện mouseout trong JavaScript xảy ra khi con trỏ chuột được di chuyển ra khỏi phần tử đó. Sự kiện này xảy ra trên các Element Object trong JavaScript.

Tên sự kiện: mouseout
Loại sự kiện: MouseEvent
Khả năng Bubbling: Có
Khả năng Cancel: Có

Sự kiện mouseout rất giống với sự kiện mouseleave trong JavaScript. Điểm khác biệt giữa chúng là sự kiện mouseleave lại không có khả năng Bubbling, dẫn đến việc xử lý sự kiện trong trường hợp phát sinh trên một phần tử cha chứa phần tử con là khác nhau.

Bắt sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript

Để bắt sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript, chúng ta cần phải có một trình xử lý sự kiện (Event Handlers) giúp xử lý khi sự kiện xảy ra, và phải đăng ký trình xử lý sự kiện này vào Element cần quan sát.

Tuỳ vào cách đăng ký trình xử lý sự kiện mà chúng ta có 3 phương pháp bắt sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript sau đây:

Phương pháp 1: Sử dụng thuộc tính mouseover và onmouseout

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính mouseover và onmouseout của Element để bắt sự kiện mouseover, nếu trình xử lý sự kiện(Event Handlers) đã được đăng ký cho các giá trị thuộc tính này của Element.

Ví dụ cụ thể:

<div id="mybox" onmouseenter="mouseEnter()" onmouseleave="mouseLeave()">
</div>

<script>
function mouseOver(){
console.log('Mouse Over');
}

function mouseOut(){
console.log('Mouse Out');
}
</script>

Trong ví dụ này, trình xử lý sự kiện mouseOver được đăng ký cho thuộc tính mouseover, và trình xử lý sự kiện mouseOut được đăng ký cho thuộc tính onmouseout của Element có id="mybox", nên khi các sự kiện này xảy ra đối với Element này, trình xử lý sự kiện sẽ bắt và xử lý chúng.

Phương pháp 2: Sử dụng thuộc tính mouseover và onmouseout của Element thu được từ DOM

Cũng với phương pháp dùng thuộc tính mouseover và onmouseout để đăng ký trình xử lý sự kiện, tuy nhiên lần này chúng ta không đăng ký trực tiếp vào thuộc tính của Element, mà bằng cách sử dụng DOM để lấy Element rồi mới đăng ký.

Ví dụ cụ thể:

<div id="mybox"></div>

<script>
function mouseOver(){
console.log('Mouse Over');
}

function mouseOut(){
console.log('Mouse Out');
}

let button = document.getElementById('mybox');
button.mouseover = mouseOver;

button.onmouseout = mouseout;
</script>

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức getElementById để lấy Element có id="mybox" từ DOM. Sau đó mới dùng thuộc tính mouseoveronmouseout của Element đó để đăng ký trình xử lý sự kiện giúp bắt các sự kiện khi nó xảy ra.

Phương pháp 3: Sử dụng phương thức addEventListener

Với phương pháp này, chúng ta cũng dùng DOM để lấy Element cần đăng ký trình xử lý sự kiện. Sau đó khai báo tên sự kiện cũng như tên trình xử lý sự kiện vào Element bằng phương thức addEventListener là xong.

Ví dụ cụ thể:

<div id="mybox"></div>

<script>
function mouseOver(){
console.log('Mouse Over');
}

function mouseout(){
console.log('Mouse Out');
}
let button = document.getElementById('mybox');
button.addEventListener('mouseover', mouseOver);
button.addEventListener('onmouseout', mouseout);
</script>

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức getElementById để lấy Element có id="mybox" từ DOM. Sau đó dùng phương thức addEventListener của Element đó để đăng ký trình xử lý sự kiện mouseOver tương ứng với tên sự kiên mouseover, và trình xử lý sự kiện mouseOut tương ứng với tên sự kiên onmouseout nhằm giúp bắt các sự kiện khi nó xảy ra.

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức getElementById để lấy Element có id="mybox" từ DOM. Sau đó dùng phương thức addEventListener của Element đó để đăng ký trình xử lý sự kiện mouseSeenter tương ứng với tên sự kiện onmouseenter, và trình xử lý sự kiện mouseLeave tương ứng với tên sự kiện onmouseleave nhằm giúp bắt các sự kiện khi nó xảy ra.

Trong trường hợp bắt sự kiện bằng phương thức addEventListener trong JavaScript, một Event Object chứa các thông tin về sự kiện đã xảy ra sẽ được trả về.

Đối với các sự kiện mouseover và onmouseout, một MouseEvent Object kế thừa từ Event Object sẽ được trả về. Chúng ta có thể thao tác với các thông tin chứa trong sự kiện qua đối tượng MouseEvent này.

Ví dụ chúng ta có thể lấy và xem thông tin về sự kiện đã xảy ra thông qua thao tác với đối tượng MouseEvent được trả về này.

<div id="mybox"></div>

<script>
function mouseOver(event){
console.log(event);
}

function mouseout(event){
console.log(event);
}

let button = document.getElementById('mybox');
button.addEventListener('mouseover', mouseOver);
button.addEventListener('onmouseout', mouseout);
</script>

Ví dụ bắt sự kiện mouseover trong JavaScript

Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể với mã HTML về cách bắt sự kiện mouseover trong JavaScript như sau. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng tới phương pháp 3: Sử dụng phương thức addEventListener để bắt sự kiện mouseover. Các phương pháp khác cũng tiến hành tương tự.

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
<style type="text/css">
#mybox{
width:300px;
height:100px;
border:1px solid #000000;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Di chuyển chuột lên trên và thay đổi màu sắc</p>

<div id="mybox"></div>

<script>
function mouseEnter(){
mybox.style.backgroundColor = '#8f8f8f';
}

function mouseout(){
mybox.style.backgroundColor = '#ffffff';
}

let mybox = document.getElementById('mybox');
mybox.addEventListener('mouseover', mouseEnter);
mybox.addEventListener('mouseout', mouseout);
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, khi bạn di chuyển chuột lên trên phần tử có id="mybox" thì sự kiện mouseover sẽ xảy ra và làm thay đổi màu của phần tử.

Ngược lại khi di chuyển chuột ra khỏi phần tử này thì màu sắc của nó sẽ được thay đổi trở về trạng thái ban đầu.

Bắt sự kiện mouseover và mouseout trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách bắt sự kiện dblclick trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/su-kien-trong-javascript/mouseover-va-mouseout-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.