Sự kiện change trong JavaScript (khi thay đổi form hoặc menu lựa chọn) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sự kiện change trong JavaScript (khi thay đổi form hoặc menu lựa chọn)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về sự kiện change trong JavaScript. Bạn sẽ biết trong JavaScript sự kiện change xảy ra khi nào cũng như cách bắt sự kiện change trong JavaScript sau bài học này.


Có 3 phương pháp bắt sự kiện change trong JavaScript như sau:

  • Sử dụng thuộc tính onchange để đăng ký trực tiếp trình xử lý sự kiện change vào Element
  • Sử dụng thuộc tính onchange để đăng ký trình xử lý sự kiện change vào Element thu được từ DOM
  • Sử dụng phương thức addEventListener

Sự kiện change trong JavaScript là gì

Sự kiện change trong JavaScript xảy ra khi một giá trị của phần tử như form (tạo bởi thẻ input) hoặc menu lựa chọn (tạo bởi thẻ select) được thay đổi bởi thao tác của người dùng. Sự kiện này phát sinh trên các Element Object trong JavaScript.

Tên sự kiện: change
Loại sự kiện: Event
Khả năng Bubbling: Có
Khả năng Cancel: Không

Sự kiện change rất giống với sự kiện input trong JavaScript. Trong phần lớn các trường hợp thì 2 sự kiện này đều đưa ra kết quả giống nhau. Điểm khác biệt giữa chúng là khi xử nhập liệu vào form, sự kiện input sẽ xảy ra trong mỗi lần chúng ta nhập ký tự hoặc xoá ký tự từ bàn phím, còn sự kiện change sẽ xẩy ra chỉ sau khi chuyển focus từ form sang phần tử khác để hoàn tất nhập liệu mà thôi.

Bắt sự kiện change trong JavaScript

Để bắt sự kiện change trong JavaScript, chúng ta cần phải có một trình xử lý sự kiện (Event Handlers) giúp xử lý khi sự kiện change xảy ra, và phải đăng ký trình xử lý sự kiện này vào Element cần quan sát.

Tuỳ vào cách đăng ký trình xử lý sự kiện mà chúng ta có 3 phương pháp bắt sự kiện change trong JavaScript sau đây:

Phương pháp 1: Sử dụng thuộc tính onchange để đăng ký trực tiếp trình xử lý sự kiện vào Element

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính onchange của Element để bắt sự kiện change, nếu trình xử lý sự kiện(Event Handlers) đã được đăng ký cho giá trị thuộc tính onchange của Element.

Ví dụ cụ thể:

<label>Tên:<input type="text" onchange="inputChange()"></label>

<script>
function inputChange(){
console.log('Change');
}
</script>

Trong ví dụ này, trình xử lý sự kiện change() được đăng ký cho thuộc tính onchange của Element có tag input, nên khi sự kiện change xảy ra đối với Element này, trình xử lý sự kiện sẽ bắt và xử lý nó.

Phương pháp 2: Sử dụng thuộc tính onchange để đăng ký trình xử lý sự kiện vào Element thu được từ DOM

Cũng với phương pháp dùng thuộc tính onchange để đăng ký trình xử lý sự kiện, tuy nhiên lần này chúng ta không đăng ký trực tiếp thuộc tính của Element, mà bằng cách sử dụng DOM để lấy Element rồi mới đăng ký.

Ví dụ cụ thể:

<label>Tên:<input type="text" id="nametext"></label>

<script>
function inputChange(){
console.log('Change');
}

let text = document.getElementById('nametext');
text.onchange = inputChange;
</script>

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức getElementById để lấy Element có id="nametext" từ DOM. Sau đó mới dùng thuộc tính onchange của Element đó để đăng ký trình xử lý sự kiện change() giúp bắt sự kiện change khi nó xảy ra.

Phương pháp 3: Sử dụng phương thức addEventListener

Với phương pháp này, chúng ta cũng dùng DOM để lấy Element cần đăng ký trình xử lý sự kiện. Sau đó khai báo tên sự kiện cũng như tên trình xử lý sự kiện vào Element bằng phương thức addEventListener là xong.

Ví dụ cụ thể:

<label>Tên:<input type="text" id="nametext"></label>

<script>
function inputChange(){
console.log('Change');
}

let text = document.getElementById('nametext');
text.addEventListener('change', inputChange);
</script>

Trong ví dụ này, chúng ta dùng phương thức getElementById để lấy Element có id="nametext" từ DOM. Sau đó dùng phương thức addEventListener của Element đó để đăng ký trình xử lý sự kiện inputChange tương ứng với tên sự kiên change, nhằm giúp bắt sự kiện change khi nó xảy ra.

Trong trường hợp bắt sự kiện bằng phương thức addEventListener trong JavaScript, một Event Object chứa các thông tin về sự kiện đã xảy ra sẽ được trả về.

Đối với sự kiện change thì Event Object sẽ được trả về. Chúng ta có thể thao tác với các thông tin chứa trong sự kiện qua đối tượng Event này.

Ví dụ chúng ta có thể lấy và xem thông tin về sự kiện đã xảy ra thông qua thao tác với đối tượng Event được trả về này.

<label>Tên:<input type="text" id="nametext"></label>

<script>
function inputChange(event){
console.log(event);
}

let text = document.getElementById('nametext');
text.addEventListener('change', inputChange);
</script>

Ví dụ bắt sự kiện change trong JavaScript

Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể với mã HTML về cách bắt sự kiện change trong JavaScript như sau. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng tới phương pháp 3: Sử dụng phương thức addEventListener để bắt sự kiện change. Các phương pháp khác cũng tiến hành tương tự.

Bằng cách dùng change, chúng ta có thể bắt sự kiện select trong JavaScript, sự kiện nhập dữ liệu vào box, cũng như bắt sự kiên change của thẻ radio như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Ví dụ sử dụng sự kiện change</p>

<p>
<label>Họ tên:<input type="text" id="nametext"></label>
</p>

<p>
<label>Địa điểm:
<select id="address">
<option value="">Chọn địa điểm</option>
<option value="hanoi">Hà Nội</option>
<option value="tphcm">Tp.HCM</option>
<option value="tokyo">Tokyo</option>
</select>
</label>
</p>

<p>
<input type="radio" id="sales" name="div" value="sales" checked>
<label for="sales">Kinh doanh</label><br>
<input type="radio" id="develop" name="div" value="develop">
<label for="develop">Dev</label><br>
<input type="radio" id="human" name="div" value="human">
<label for="human">Nhân sự</label><br>
</p>

<script>
function inputChange(event){
console.log(event.currentTarget.value);
}

let text = document.getElementById('nametext');
text.addEventListener('change', inputChange);

let address = document.getElementById('address');
address.addEventListener('change', inputChange);

let radiosales = document.getElementById('sales');
radiosales.addEventListener('change', inputChange);

let radiodevelop = document.getElementById('develop');
radiodevelop.addEventListener('change', inputChange);

let radiohuman = document.getElementById('human');
radiohuman.addEventListener('change', inputChange);
</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, chúng ta đã tạo các Element để quan sát các hành động thay đổi giá trị từ người dùng như thẻ input (để nhập text), thẻ select (để chọn nhiều các option), hay là thẻ radio (để lựa chọn một option).

Bắt sự kiện change trong JavaScript

Với mỗi Element này, chúng ta đều có đăng ký trình xử lý sự kiện inputChange giúp bắt sự kiện change khi nó xảy ra.

Do đó mỗi khi chúng ta thực hiện một hành động thay đổi các Element trên, thì nội dung hành động đó đều được lấy và và hiện ra trên màn hình.

Ví dụ như khi nhập liệu vào input và chuyển focus sang một phần tử khác ( bằng cách nhấn Enter hay click chuột vào phần tử khác):
Bắt sự kiện change trong JavaScript

Hoặc khi thay đổi lựa chọn trong menu trong thẻ select hoặc thẻ radio:

Bắt sự kiện change trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách bắt sự kiện change trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/su-kien-trong-javascript/su-kien-change-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.