Tìm số đảo ngược trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm số đảo ngược trong JavaScript

Hướng dẫn cách tìm số đảo ngược trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách tạo hàm tìm số đảo ngược trong JavaScript sau bài học này.

Bài toán tìm số đảo ngược trong JavaScript

Tìm số đảo ngược trong JavaScript là bài toán nhập vào một số nguyên dương n từ bàn phím. In ra số đảo ngược của số n vừa nhập.

Ví dụ chúng ta nhập số 1234 thì sẽ thu về số 4321 chẳng hạn.

Tìm số đảo ngược trong JavaScript

Mặc dù không không có ý nghĩa về mặt ứng dụng nhưng đây là một bài toán căn bản vô cùng hay giúp chúng ta rèn luyện lập trình bằng ngôn ngữ JavaScript.

Tìm số đảo ngược trong JavaScript

Cách tìm số đảo ngược trong JavaScript rất đơn giản, chúng ta viết lại từng hàng trong số theo thứ tự ngược lại là xong.

Có rất nhiều cách để viết lại từng hàng trong số theo thứ tự ngược lại, và một trong số đó chính là chuyển số đó thành dạng chuỗi String, sau đó thì sử dụng các phương thức có sẵn để đảo ngược chuỗi mà chúng ta đã học trong bài Đảo ngược chuỗi trong JavaScript.

Lưu ý là để chuyển số thành chuỗi, chúng ta sẽ dùng phương thức toString với chi tiết tại bài Chuyển số thành chuỗi trong JavaScript

Ứng dụng các kiến thức này, chúng ta có thể viết hàm tìm số đảo ngược trong JavaScript rất đơn giản như sau:

/*Hàm tìm số đảo ngược trong JavaScript*/
function reverse_num(n){
n = n.toString()
return n.split("").reverse().join("");
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập vào một số nguyên dương n từ bàn phím. In ra số đảo ngược của số n vừa nhập trong JavaScript như sau:

/*Hàm tìm số đảo ngược trong JavaScript*/
function reverse_num(n){
n = n.toString()
return n.split("").reverse().join("");
}

let n= prompt(" nhap mot so nguyen duong: ");
console.log("So dao nguoc: " +reverse_num(n));

Màn hình nhập liệu và kết quả tìm số đảo ngược trong JavaScript sẽ như sau:

nhap mot so nguyen duong: 1234
So dao nguoc: 4321

nhap mot so nguyen duong: 23456789
So dao nguoc: 98765432

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số đảo ngược trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/tim-so-dao-nguoc-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.